ติดต่อเรา

You are here: Home / ติดต่อเรา

ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02 716 6874
แฟกซ์ : 02 716 6807

E-mail: thai.mmf@gmail.com

Thai Medical Mycology Forum

Royal Golden Jubilee Building, Floor 7
2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road
Huaykwang, Bangkapi, Bangkok 10310, Thailand

Telephone : 662 7166874
Fax : 662 7166807

E-mail: thai.mmf@gmail.com

ข้อความ